Metin TANOGLU
Prof. of Materials Science and Engineering

Chair of Mechanical Engineering Department

http://web.iyte.edu.tr/~metintanoglu/mTanoglu.jpg

 

 

RESEARCH  INTEREST

Processing and characterization of composite materials. Nanocomposites.  Polymers. Mechanical, physical and microstructural characterization of materials. Fracture mechanisms and energy-absorption during impact/ballistic loading. Armor materials for personal and vehicle protection. Adhesive bonding. Layered clays and carbon nanotubes.Glass-ceramic structures. Synthesis of ceramics via polymer pyrolsis . Porous materials and high-pressure casting of ceramics. Anti-blast materials.

EDUCATION

Ph.D:  Materials Science & Engineering, University of Delaware, USA, May 2000.

M.Sc: Materials Science & Engineering, University of Delaware, USA, May 1996.

BS:  Metallurgical Engineering, İstanbul Technical University, Turkey, May 1992.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Dec.2006-Present
Chair of Mechanical Engineering Department, Izmir Institute of Technology

October 2009-Present

Professor, Mechanical Engineering Department, Izmir Institute of Technology
2006- 2012

TÜBİTAK - Engineering Research Group (MAG) Board of Consultancy Member
March 2010-August 2010
Vice Rector, Izmir Institute of Technology

November 2007- May 2010
Chair of Industrial Relations Office, Izmir Institute of Technology

May.2004- October 2009

Associate Professor, Mechanical Engineering Department, Izmir Institute of Technology

May.2003-December 2005
Vice Dean of Faculty of Engineering, Izmir Institute of Technology
Oct.2002-Dec.2006
Vice Chair of Mechanical Engineering Department, Izmir Institute of Technology
Aug.2000-May 2004

Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Izmir Institute of Technology

Dec.1999-July 2000

Researcher, Center for Composite Materials, University of Delaware

 May 1996-Dec. 2000

Research Assistant, Dept. of Materials Science and Engineering and Center for Composite Materials, University of Delaware

 1994-1996

Graduate Fellow, Dept. of Materials Science and Engineering, University of Delaware

June-Sep 1991

Summer Intern, TUBITAK MAM (Scientific and Technical Research Council of Turkey).

June-July 1990

Summer Intern, ETIBANK Seydisehir Aluminum Production Plant, Turkey.

AWARDS

- Progress Award, Center for Composite Materials, 2000, University of Delaware.

- Graduate Research Award,  Dept. of Materials Science and Engineering, 1999, University of Delaware.

- Graduation Award, 1992, İTÜ (Second highest GPA among 52 graduating metallurgical engineers in undergraduate).

- Turkish High Educational Counsel Ph.D. Award  to pursue a graduate degree in USA, 1993-2000.

- FP6 Project Award by Tubitak for the FP6-STREP project submitted under the title of "MePoNa, Metal containing pyrazole polymers: application to nanotechnology, pharmacology and environmental purposes", 2006.ACTIVITIES


- Co-Chair: International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013)  


- Scientific Commitee Member:  Nano Science and Technology Congress-6 (2010), Defence Technologies Congress (2006), Polymer Composites Symposium (2006)

- Member:  American Society of Materials (ASM) (President of Student Chapter at University of Delaware, 1996-1998).

- Member: Aerospace Clustering Association (Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, 2012- )

- Reviewed papers for the following journals:

     Composites Science and Technology

     Surface Science and Technology

     Journal of Materials Science
     Materials Science and Engineering
     Journal of Composites

     Journal of Thermoplastic Composite Materials 

     Key Engineering Materials
     Journal of Applied Polymer Science
     European Polymer Journal

- Evaluater: V (2003) and VI. (2005) Technology Grand Awards of Turkey organized by TUBİTAK - TUBA - TUSİAD.

RESEARCH PROJECTS

·           Otomotiv Sektörüne Yönelik Kompozit Malzeme Esaslı Yaprak Yay Sistemlerinin Tasarımı ve Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi (Development and Production of Composite Leaf Spring Systems for Automotive Industry) SANTEZ Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012 –2014.

 

·           Antibakteriyel Kompoze Taş Üretimi (Development of Antibacterial Composite Stoneware), SANTEZ Projesi, Proje Yürütücüsü, 2012 –2014.

 

·             Otomotive Yönelik Tip 4 Kompozit CNG Tank Geliştirme Projesi, TOFAŞ A.Ş. Projesi, Proje Danışmanı, 2012- 2013

 

·           Akma ile Kalınlaşan Sıvı Sistemlerinin Geliştirilmesi (Development of Shear Thickening Fluids) Savunma Sanayi Projesi (Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİ A.Ş.), Proje Yürütücüsü, 2012 –2013.

 

·           İYTE Kompozit Malzeme Araştırma Merkezi Altyapı Projesi, DPT, Proje Yürütücüsü, 2009 –2010.

 

·           Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi Milli Savunma Bakanlığı Projesi  (TÜBİTAK destekli proje, Barış Elektrik A.Ş. ve Gazi Üniversitesi eş yürütücülüğünde)Proje Yürütücüsü, 2008 –2010.

 

·         Radar Absorblayan Kompozitlerin Geliştirilmesi isimli KOSGEB Projesi, Proje Yürütücüsü, 2011-2013

 

·             Kompozit Malzemelerin Örgüsüz Cam / Termoplastik Hibrid Elyaflardan Geliştirilmesi (TÜBİTAK-TEYDEB Projesi (TELATEKS A.Ş. ile), Proje Yürütücüsü, 2009-2010

 

·           Kil /EPDM Esaslı Nanokompozitlerin Geliştirilmesi (Development of Clay/EPDM Nanocomposite Systems) ARÇELİK A.Ş.  ve  TÜBİTAK destekli projeProje Yürütücüsü, 2006 –2007.

 

·           Nanokompozit Malzemelerin Polimer ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (Development and Characterization of Nanocomposites Based on Polymers and Layered Clays) TÜBİTAK Projesi,  Proje Yürütücüsü, 2005 –2007.

 

·           Karbon nanotüp (CNT) / poliester nanokompozitlerin geliştirilmesi (Development of Carbon nanotube (CNT) / polyester) JÜLICH – TUBİTAK Uluslar arası Araştırma Projesi, JÜLICH – TUBİTAK MİSAG -5, (Technical University Hamburg-Harburg, Almanya işbirliği ile) Proje Yürütücüsü, 2004 –2007.

 

·           Mekanik Alaşımlama ve mekanokimyasal yöntemlerle üretilen  volfram  esaslı nanoyapılı ve nanokompozit  tozlardan polimer kompozit ve sinter ürünlerin geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi,  İTÜ Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. işbirliği ile, Araştırmacı, 2005 –2007.

 

·         Seramik Matriks Kompozitlerin Düşük Sıcaklıklarda Polimer Pyroliz Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu (Synthesis and Characterization of Ceramic Based Composites at Low Temperatures Based on Polymer Pyroysis Techniques) TÜBİTAK Projesi, MİSAG 215, Proje Yöneticisi, 2002-2005.

 

·         Hafif Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi, (Development of Lightweight Armor Materials) DPT projesi, 2003K120690, Proje Yöneticisi, 2003 –2005.

 

·         The Creation of Tenzoresistors with Low Thermal Coefficient of Tenzosensibility, NATO Collaborative Linkage Grant, PST.CLG.978434, Proje Yöneticisi (Principle Investigator), 2002-2004.

 

·         Nanokompozit malzemelerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu, (Development and Characterization of Nanocomposites) İYTE Bilimsel Araştırma Projesi, 2003 İYTE30, Proje Yöneticisi, 2003-2005.

 

·         Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi, İYTE Bilimsel Araştırma Projesi, 2002 MÜH 06, Proje Yöneticisi, 2002-2004.

 

·         Jeotermal Uygulamalar için Polimerik Kompozit Boru Malzeme Mikroyapısısnın Malzeme Dayanım, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi (The Effects of Microstructure on the Mechanical and Thermal Properties of Polymer Composites for Geothermal Applications)  İYTE Bilimsel Araştırma  Projesi, 2002 MÜH 05, Proje Yöneticisi, 2002-2003.

 

·         Kapalı hücre aluminyum hücre dolgulu aluminyum ve polimer kompozit çoklu hücrelerin ezilme davranışı, TÜBİTAK Projesi, MİSAG 227, Araştırıcı, 2002-2004.

 

·         Süperiletken MgB2 tellerin üretimi ve karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi, TBAG 2215, Araştırıcı, 2002-2004.

 

·         Yüksek Basınçlı Seramik Kalıplama için Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, (Development and Characterization of Porous Materials for High Pressure Ceramic Molding)  Endüstri destekli araştırma projesi (Eğe Vitrifiye San ve A.Ş. destekli), Proje Yöneticisi, 2001-2003.

 

·         Hafif, düşük maliyetli polimer esaslı kompozit malzemelerin üretim teknolojilerinin yerleştirilmesi ve savunma sanayi ne yönelik kompozit zırh malzemelerin geliştirilmesi, İYTE Ar-Fon Projesi, MÜH 21, Proje Yöneticisi, 2001-2002.

 

·         Sputtering Yöntemi ile İnce Film İleri Malzeme Uygulmaları: Üstün iletken ve yarı iletken devre elemanları üretimi, metal-polimer yüzey kaplamaları, DPT Projesi, 2002K120390, Araştırıcı, 2002-2005.

 

·         Effects of Thermoplastic Preforming Binder on Properties of S2- Glass Fabric Reinforced Epoxy Composites, Doktora Sonrası Araştırma Projesi, Center for Composite Materials, University of Delaware, 2000.

 

·         Characterization of the fiber/matrix interphase properties under various loading conditions, Department of Materials Science and Engineering, University of Delaware, (Composite Materials Research (CMR) program of the US Army Research Laboratory and Defense University Research Instrumentation Program (DURIP) of the US Army Research Office destekli), Doktora Projesi, 1996-2000.

 

·         Atık demir-çelik curuflarından geliştirilen titania ile çekirdeklendirilmiş cam-seramiklerin mikroyapı ve fiziksel karakterizasyonu, İTÜ, Kimya-Metalurji Fakültesi, Bitirme Projesi, 1991-1992.

 

CERTIFICATE 

- Scanning Probe Microscopy: Characterization, Nanofabrication and Device Application of Functional Materials, NATO  Advanced Study Institute, 1 - 13 October 2002, Albufeira, Portugal. 

PATENT

- Tanoglu, M and Gillespie, Jr, J. W.  "Dynamic Interphase-Loading Apparatus and Method of using the Same"  (2004) US Patent No: 6778914.

JOURNAL PUBLICATIONS

- S.B. Bastruk, M. Tanoglu, Development and Mechanical Behavior of FML/Aluminium Foam Sandwiches, Applied Composite Materials, Vol. 20, 5, 789-802, (2013)

 

- S.B. Bastuk, A. Guruscu, M. Tanoglu, Interfacial properties of aluminum/glass-fiber reinforced polypropylene sandwich composites, Mechanics of Composite Materials, Vol. 49, 3, 317-324 (2013)

 

- Atike Ince Yardımcı, Metin Tanoglu,Yusuf Selamet, Development of electrically conductive and anisotropic gel-coat systems using CNTs, Progress in Organic Coatings, (2012)

 

- S. B. Basturk, M. Tanoglu, Mechanical and energy absorption behaviors of metal/polymer layered sandwich structures, Journal of Reinforced Plastics and Composites,  Vol. 30, 18, 1539-1547  (2011)

 

- H. Yurdakul,  A. T. Seyhan, S. Turan, M. Tanoglu, W. Bauhofer, K. Schulte, Electric field effects on CNTs/vinyl ester suspensions and the resulting electrical and thermal composite properties,  Composıtes Science and Technology,  Vol. 70,  14,  2102-2110   (2010)

 

- F. Sezgin, M. Tanoglu, O. Eğilmez, C. Dönmez, Mechanical behavior of polypropylene based honeycomb cored composıte sandwich structures, Journal of Reinforced Plastics and Composites, vol. 29 , 10 , 1569-1579 (2010)

 

- S. Coskun S, ML. Övecoğlu, B. Özkal , M. Tanoğlu, Characterization investigations during mechanical alloying and sintering of W-20 vol% SİC composites, Journal of Alloys and Compounds Vol. 492, 1-2, 576-584 (2010)


- A. Tuğrul Seyhan, Metin Tanoğlu, Karl Schulte, Tensile mechanical behavior and fracture toughness of MWCNT and DWCNT modified vinyl-ester/polyester hybrid nanocomposites produced by 3-roll milling, Materials Science and Engineering: A, Volume 523, Issues 1-2, 15 October 2009, Pages 85-92


- A.T. Seyhan, A. De La Vega, M. Tanoglu, K. Schulte,Thermal curing behavior of MWCNT modified vinyl ester- polyester hybrid resin suspensions prepared with 3-roll milling technique, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, v.47, 1511-1522 (2009)


- A.T. Seyhan, Z. Sun, J. Deitzel, M. Tanoglu, D. Heider, Cure kinetics of vapor grown carbon nanofiber (VGCNF) modified epoxy resin suspensions and fracture toughness of their resulting nanocomposites, Materials Chemistry and Physics, (2009)


- A.T. Seyhan, M. Tanoglu, K. Schulte, Mode I and mode II fracture toughness of E-glass non-crimp fabric/carbon nanotube (CNT) modified polymer based composites, Engineering Fracture Mechanics Volume 75, Issue 18, Pages 5151-5162 , (2008)


- E. Kaya, M. Tanoğlu, S. Okur, Layered Clay/Epoxy Nanocomposites: Thermomechanical, Flame Retardancy and Optical Properties, Journal of Applied Polymer Science, vol. 109 (2008) 834-840.


- Bozkurt E, Kaya E, Tanoglu M , Mechanical and thermal behavior of non-crimp glass fiber reinforced layered clay/epoxy nanocomposites, Composites Science and Technology Volume: 67 Issue: 15-16 Pages: 3394-3403, (2008)


- B.C.Erdoğan, A.T. Seyhan, Y. Ocak, M. Tanoğlu, D. Balköse, S. Ülkü, Cure kinetics of epoxy resin-natural zeolite composites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Springer Netherlands, 18.12.2008, vol. 94, no. 3, pp. 743-747, (2008)


- R.N. Rahimova, A.A. Khalilova, D.H. Arasly, M.I. Aliyev, M. Tanoglu, L. Ozyuzer, Thermostable tensoresistors of Co doped GaSb–FeGa1.3 eutectic composites Sensors and Actuators A: Physical Volume 147, Issue 2, 3 Pages 436-440 (2008)


- A. R. Alpöz, F. Ertuğrul, D. Cogulu, A. Topaloğlu Ak, M. Tanoğlu, E. Kaya, Effects of Light Curing Method and Exposure Time on Mechanical Properties of Resin Based Dental Materials, European Journal of Dentistry vol. 2, (2008) , 37-42.


- A.T. Seyhan, F.H. Gojny, M. Tanoğlu and K. Schulte, Rheological and dynamic-mechanical behavior of carbon nanotube/vinyl ester–polyester suspensions and their nanocomposites, European Polymer Journal, Volume 43, Issue 7, (July 2007), 2836-2847.


- A. T. Seyhan, F.H.M. Wichmann , M. Tanoğlu, K. Schulte, Critical aspects related to processing of polyester/ nanocomposites, European Polymer Journal, Volume 43, Issue 2, (February 2007), 374-379.


- Tanoglu, M., Ergun, Y., Porous nanocomposites prepared from layered clay and PMMA (poly methylmethacrylate), Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Volume 38, Issue 2, (February 2007), 318-322.


- Y. Simsek, L. Ozyuzer, A.T. Seyhan, M. Tanoglu, K. Schulte, Temperature Dependence of Electrical Conductivity in Double-Wall and Multi-Wall Carbon Nanotube / Polyester Nanocomposites, Journal of Materials Science, 42 (2007) 9689-9695.


- Akkas, H. D., Öveçoğlu, M.L., Tanoğlu, M. Silicon oxycarbide based composites produced from pyrolysis of polysiloxanes with active Ti filler Journal of the European Ceramic Society Volume 26, Issue 15, 3441-3449 (2006).


- S. Okur, M. Kalkancı, S. Pat, N. Ekem, T. Akan, Z. Balbag, G. Musa, M. Tanoğlu, MgB2 superconducting thin films sequentially fabricated using DC magnetron sputtering and thermoionic vacuum arc method, Phycica C, Superconductivity and It’s Applications, 466, Issues 1-2, p. 205-208 ( 2007).


- E. Altay, T. Shahwan and M. Tanoğlu, Morphosynthesis of CaCO3 at different reaction temperatures and the effects of PDDA, CTAB, and EDTA on the particle morphology and polymorph stability, Powder Technology, 178 p.197-205 (2007).


- M. Guden, S. Yüksel, A. Taşdemirci and M. Tanoğlu, Effect of aluminum closed-cell foam filling on the quasi-static axial crush performance of glass fiber reinforced polyester composite and aluminum/composite hybrid tubes, Composite Structures, Volume 81, Issue 4, (December 2007), 480-490


- E. Celik, Z. Gokcen, N.F. Ak Azem, M. Tanoglu and O.F. Emrullahoglu, Processing, characterization and photocatalytic properties of Cu doped TiO2 thin films on glass substrate by sol–gel technique, Materials Science and Engineering B Volume 132, Issue 3, 258-265 (2006).


- Celik, E., Yıldız, A.Y., Ak Azem, N.F., Tanoglu, M., Toparlı, M., Emrullahoglu, O.F., Ozdemir, I. Preparation and characterization of Fe2O3–TiO2 thin films on glass substrate for photocatalytic applications, Materials Science and Engineering B Volume 129, Issues 1-3, 193-199 (2006).


- Egilmez, M., Ozyuzer, L., Tanoğlu, M., Okur S., Kamer O., Oner, Y. Electrical and mechanical properties of superconducting MgB2/Mg metal matrix composites. Superconductor Science and Technology, 19, 359-364 (2006).


- Seyhan, A.T, Tayfur, G., Karakurt, M., Tanoğlu, M., Artificial neural network (ANN) prediction of compressive strength of VARTM processed polymer composites, Computational Materials Science, 34, 99-105 (2005).


- Ergün, Y., Dirier, C., Tanoğlu, M., Polymethyl methacrylate based open-cell porous plastics for high-pressure ceramic casting, Material Science and Engineering: A, 385, 279-285 (2004).


- Aliyev, M. I., Khalilova, A.A., Arasli, D. H., Rahimov, R. N. ,Tanoglu, M., Ozyuzer , L., Strain gauges of GaSb-FeGa1.3 eutectic composites, Applied Physics A, Materials Science and Processing A00, 1-4 (2004).


- Akkas, H. D., Öveçoğlu, M.L., Tanoğlu, M. Development of Sİ-O-C Based Ceramic Matrix Composites Produced via Pyrolysis of a Polysiloxane, Key Engineering Materials, v.264-268, p. 961-964, (2004).


- Ergün, Y., Dirier,C., Yılmaz, M., Tokman, C., Tanoğlu, M. Microstructure performance interrelation in PMMA-based open-cell porous materials for high pressure ceramic sanitaryware casting, Key Engineering Materials, v.264-268, p. 2235-2238, (2004).


- Eğilmez, M., Okur, S., Tanoğlu, M., Özyüzer, L The electrical and microstructure properties of Superconducting Mg/MgB2 composites Key Engineering Materials, v.264-268, p. 1197-1200, (2004).


- I. Aliev, A. A. Khalilova, D. G. Arasly, R. N. Rahimov, and M.Tanoglu, Electrical and Thermal Properties of the GaSb--FeGa1.3 Eutectic, Inorganic Materials, 2004, No4, (2004).


- Saklakoglu, N., Saklakoglu, I.E., Tanoglu, M., Oztas, O., Cubukcuoglu, O, Mechanical properties and microstructural evaluation of AA5013 aluminum alloy treated in the semi-solid state by SIMA process, Journal of Materials Processing Technology, 148, 103-107 (2004).


- Toksoy, A. K., Tanoğlu, M., Güden, M., Hall, I. W. The effect of adhesive on the strengthening of aluminum foam-filled circular tubes, Journal of Materials Science 39, 1503-1506 (2004)


- Tanoğlu, M., Seyhan, A. T., Compressive mechanical behavior of the E-glass / polyester composite laminates tailored with a thermoplastic preforming binder, Material Science and Engineering: A, A363, 335-344 (2003).


- Aliyev, M. I., Khalilova, A.A., Arasli, D. H., Rahimov, R. N. , Tanoglu, M., Ozyuzer , L., Features of electron and phonon prosesses in GaSb-FeGa1.3 eutectics, Journal of Physics: D, Applied Physics 36, 2627-2633 (2003).


- Tanoğlu, M., Seyhan, A. T., Investigating the Effects of a Polyester Performing Binder on the Mechanical and Ballistic Performance of E-glass Fiber Reinforced Polyester Composites, International Journal of Adhesion and Adhesives, 23, 1-8 (2003).


- Foley, M.E. Abu Obaid, A., Huang, X., Tanoğlu, M., Bogetti, T.A., McKnight, S.H., Gillespie Jr., J.W., Fiber/matrix interphase characterization using the dynamic interphase loading apparatus, Composites Part A: Applied Science and Engineering, 33, 1345–1348


- Tanoğlu. M., Robert, S., Heider, D., McKnight, S.H.,Gillespie, Jr., J. W., Effects of Thermoplastic Preforming Binder on Properties of S2- Glass Fabric Reinforced Epoxy Composites, International Journal of Adhesion and Adhesives, 21, 187–195 (2001).


- Tanoğlu, M., Ziaee, S., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Investigation of Properties of the Interphases Formed due to the Glass Fiber Sizings, Journal of Materials Science, 36, 3041-3053 (2001).


- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., The Effects of Glass Fiber Sizings on the Strength and Energy Absorption of the Fiber/Matrix Interphase under High Loading Rates, Composites Science and Technology, 61, pp. 205-220 (2001).


- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., A New Technique to Characterize the Fiber/Matrix Interphase Properties under High-Strain-Rates Composites Part A: Applied Science and Engineering, 31, 1127-1138 (2000).


- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Dynamic Stress/Strain Response of the Interphase in Polymer Matrix Composites, Polymeric Composites, v.22, n. 5, 621 – 635 (2001).


- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Use of Silane Coupling Agents to Enhance the Performance of Adhesively Bonded Alumina to Resin Hybrid Composites, Short Communication, International Journal of Adhesion and Adhesives, 18 431-434 (1998).


- Tanoğlu, M., Parvizi-Majidi, A., A SiC/SiC Composite Produced by Polymer Pyrolysis of Polydiphenylcarbosilane, Science and Engineering of Composite Materials, volume 7, no 3, 239-247 (1998).

PROCEEDING PUBLICATIONS

- S.B. Bozkurt, M. Tanoğlu, E. Merter “Tabakalı Sandwich Kompozitlerin Mekanik Davranışı ve Enerji Absorbsiyon Davranışı” 13. Conferance of European Composite Society , Budapesht, Hungary, June 2010.

 

- F. Şenel, B. Balya, L. Parnas, M. Tanoğlu, “Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Balistik Benzeşim Çalışmaları” Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara, Haziran 2010.

 

- S. B. Baştürk, M. Tanoğlu, F. Şenel, N. E. Merter, A. Guruşçu, “Anti-Blast Özellikte Tabakalı Hibrid Kompozit Yapıların Geliştirilmesi”, Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara, Haziran 2010.

 

- F. Şenel, M. Tanoğlu,  L. Parnas, “Kişisel Korunma Amaçlı Zırh Malzemelerindeki Gelişmeler”, Tek Er (Teknolojik-Er) Modernizasyonu Sempozyumu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara (Aralık 2009).

- F. E. Sezgin, M. Tanoğlu, S.B. Bozkurt, O.O. Eğilmez “Experimental and Numerical Analysis on Mechanical Behaviour of Composite Sandwich Structures” 8th International Conferance on Sandwich Structures, ICSS 8, Porto, Portugal, 2008

- S.B. Bozkurt, F.E. Sezgin, O. Eğilmez, E. Aktaş, M. Tanoglu, “Composite Sandwich Structures; Experimental Evaluation and Finite Element Analysis of Mechanical Properties”, Experimantal Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures, Abstract of the Proceedings of the 13th International Conference on Experimantal Mechanics, Greece,2T6, 119, July 2007.

- Işık, K., Tanoglu, M., Tıhmınlıoglu, F.  "Clay / Polypropylene Nanocomposites (Kil / Polipropilen Nanocompozitler)", Symposium Proceedings of Polymer Composites, İzmir, Turkey p. 427- 439  (November 2006).

- Sezgin, F.E., Tanoglu, M., Eğilmez, O.Ö., Aktaş, E. "Mechanical Behavior of Composite Sandwich Structures (Kompozit Sandwich Yapıların Mekanik Davranışları)", Symposium Proceedings of Polymer Composites, İzmir, Turkey p. 307 - 317  (November 2006).

- Kaya, E., Bozkurt, E., Tanoglu, M.,  "Layered Clay / Epoxy Nanocomposites (Tabakalı Kil / Epoksi Nanocompozitler)", Symposium Proceedings of Polymer Composites, İzmir, Turkey p. 223 - 234  (November 2006).

- Cansever, B., Seyhan, A.T., Ocak, Y., Tanoglu, M., Balköse, D., Ülkü, S. "Curing Kinetics of Natural Zeolite Epoxy Composites (Doğal Zeolit Epoksi Kompozitlerin Kürleme Kinetiği)", Symposium Proceedings of Polymer Composites, İzmir, Turkey p. 319-330  (November 2006).

- Tanoğlu, M., Seyhan, T., Şimşek, Y., Özyüzer, L., Schulte, K.  "An investigation on the rheological behaviour and temperature dependence of electrical conductivity of carbon nanotubes (CNT)/polyester nanocomposites", Presented at NanoTR-II Nanoscience and Nanotechnology 2006 Conferences, METU, Ankara, Abstracts book, 57 (3-5 May 2006).

- E. Kaya, B.B. Peksen, E. Bozkurt, S. Okur, M. Tanoglu  "Layered clay/epoxy nanocomposites", Abstract book of  NanoTR-II Nanoscience and Nanotechnology 2006 Conferences, METU, Ankara, 57 (3-5 May 2006).

- S. Gül, M. Tanoglu, S. Okur  "SPM Lithography on metallic thin films", Abstract book of NanoTR-II Nanoscience and Nanotechnology 2006 Conferences, METU, Ankara, 57 (3-5 May 2006).

- S. Gül, H. Özgener, S. Okur,  M. Tanoglu  "Fabrication and SPM characterization of octadecylamine-HCl and decylmercaptan self-assembled monolayers (SAMs)", Abstract book of  NanoTR-II Nanoscience and Nanotechnology 2006 Conferences, METU, Ankara, 57 (3-5 May 2006).

- R. N. Rahimov, D. G. Arasly, M. I. Aliev, A. A. Khalilova, L. Ozyuzer,  M.Tanoglu, I.Kh. Mammadov "Thermostable Strain Transducers", TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, May 29-31, 2006.

- E. Kaya, S. Okur, M. Tanoğlu "Mechanical and optical properties of clay/epoxy nanocomposites" Conferance proceeding of Advencing with Composites 2005, Naples, Italy, (11-14 Oct. 2005).

- Seyhan, T.,  Tanoğlu, M., Gojny, F. H., Schulte, K.  "Development of carbon nanotube/polyester nanocomposites" Abstracts book of Carbon Nanotube (CNT) Polymer Composites International Conference, Technical University Hamburg-Harburg, Germany, p.129 and poster presentation (4-7 Sept. 2005).

- Ünaler, E., Tanoğlu, "Fracture of layered composite materials under static and ballistic loading" 7 th International Fracture Conference , Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, p. 749-761 (19-21 Oct. 2005).

- Seyhan, T., Gojny, F. H., Tanoğlu, M., Schulte, K.  "Development of carbon nanotube based nanocomposites", Abstracts book of NanoTR-I Nanoscience and Nanotechnology 2005 Conferences, Bilkent University, 76 (25-27 May 2005).

- Şimşek, Y., Özyüzer, L., Seyhan, T., Tanoğlu, M., Schulte, K.  "Temperature dependence of electrical conductivity in double-wall and multi-wall carbon nanotube (CNT)/polymer composites" Abstracts book of NanoTR-I Nanoscience and Nanotechnology 2005 Conferences, Bilkent University, 101 (25-27 May 2005).

- Kaya, E., S. Okur, S., Tanoğlu, M.,  "Epoxy/clay nanocomposites; proessing, microstructural and mechanical characterization", Abstracts book of NanoTR-I Nanoscience and Nanotechnology 2005 Conferences, Bilkent University, 80 (25-27 May 2005).

- Tanoğlu, M.,  Unaler, E., Seyhan, A.T., Development and characterization of  lightweight armor materials (Kompozit hafif zırh malzemelerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu), Armor Technologies Seminer (Zırh Teknolojileri Semineri), MSB, Ankara, 195-208 (10-11 Mart 2005).

- Akkas, H. D., Öveçoğlu, M.L., Tanoğlu, M. Microstructure and Mechanical Properties of Ceramic Matrix Composites (CMCs) from Polysiloxane and Inert / Active Fillers Proceedings of ECCM11, 11th European Conference on Composite Materials,  Rhodes, Greece, (June 2004).

- Tanoğlu, M. Seyhan, A.T., Unaler, E., Process and characterization of multi functional/multilayered lightweight armor materials (Çok fonksiyonlu/ çok tabakalı kompozit hafif zırh malzemelerinin proses ve karakterizasyonu), Defence Technologies Congress, METU, Ankara, (June 2004).

- Isık, K., Ergün, Y., Tanoğlu, M. Microstructure and mechanical properties of clay/polimer nanocomposite materials (Kil/polimer nanokompozit malzemelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri), in Turkish, Proceedings of Polymer Processing and Recycling Symposium, Mersin University, Mersin (28 April 2004).

- Unaler, E., Seyhan, A.T., Tanoğlu, M. Processing and characterization of multi functional hybrid composites by resin transfer moulding (RTM)(Reçine transfer kalıplama yöntemi ile çok fonksiyonlu hybrid kompozitlerin proses ve karakterizasyonu), in Turkish, Proceedings of Polymer Processing and Recycling Symposium, Mersin University, Mersin
(28 April 2004).

- Ergün, Y., Dirier,C., Tanoğlu, M. Processing and characterization of PMMA-based open-cell porous materials (PMMA esaslı açık hücre gözenekli malzemelerin proses ve karakterizasyonu) in Turkish, Proceedings of Polymer Processing and Recycling Symposium, Mersin University, Mersin (28 April 2004).

- Seyhan, A.T., Tanoğlu, M. Effect of thermoplastic binder on the mechanical properties of vartm processed e-glass/polyester composites Proceedings of 10 th Materials Symposium, Pamukkale University, Denizli (14 April 2004).

- Akkas, H. D., Öveçoğlu, M.L., Tanoğlu, M. Active  inert filler reinforced ceramic matrix composites processed from the pyrolysis of poly(phenyl) siloxane Proceedings of 10 th Materials Symposium, Pamukkale University, Denizli (14 April 2004).

- Eğilmez, M., Okur, S., Tanoğlu, M., Özyüzer, L The electrical and microstructure properties of Superconducting Mg/MgB2 composites, Proceedings of 10 th Materials Symposium, Pamukkale University, Denizli (14 April 2004).

-   Togulga, M., Tanoğlu, M. Composite materials and geothermal applications (Kompozit malzemeler ve jeotermal uygulamaları), VI. Ulusal Tesisat Muhendisliği Kongresi (Teskon), Jeoternal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri; Temelleri ve Tasarımı II. Seminer Kitabı, TMMOB, Society of Mechanical Engineers, (in Turkish) E/2003/328-4, s. 407-419, 2003.

- Okur, S., Egilmez, M., Ozyüzer, L., Yavaş, M., Tanoglu, M. Development of MGB2 Superconducting Wires and tapes for Electrical Power Applications, Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium 13-17 July 2003, Izmir, Turkey

- Seyhan, A. T., Tanoğlu, M. The mechanical and ballistic performance of e-glass / polyester composites processed with thermo-formable fabric preforms, Conference Proceedings of SAMPE - Europe (Society for the Advancement of Material and Process Engineering), April 2003, Paris, France

- Eğilmez, M., Günel, A., Okur, S., Tanoğlu, M., Özyüzer, L. Üstün iletken Mg/MgB2 nin elektriksel ve yapısal özellikleri, Abstracts of Physics Congress (in Turkish), Turkish Physics Society TFD-21, Physics Congress, Isparta, YMF-S62, Sept. 2002.

- Aliyev, M.I., Khalilova, A. A., Rahimov, R.N., Arasly, D.H., Aliyev, I.M., Tanoğlu, M. The Ternary Composition in Ga-Sb-Fe System as New Materials for Tenzoresistors,  Conference Procedings of International Conference of Ternary and Multinary Compounds, Paris, France, 2002.

- Seyhan, A. T., Tanoğlu, M. Effects of a polyester preforming binder on the mechanical and ballistic performance of glass fiber reinforced composites for armor", Conference Proceedings of 11. International Metallurgy and Materials Congress, June 2002 (in press).

- Ziaee, S., Brody,J. C., Tanoğlu, M., Gillespie Jr., J. W., McKnight, S.H., Effects of a Polyester Preforming Binder on Properties of E-glass Fabric Reinforced Vinyl-Ester Composites, Conference Proceedings of 16 th Annual Technical Conference of American Composite Society, Blacksburg, Virginia, Sept. 10-12, 2001.

- Tanoğlu, M., Ziaee, S., Gillespie, Jr., J. W., Effects of Thermoplastic Fiber Preforming Binders on The Properties of Polymeric Composite Materials, Conference Proceedings of the II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu (MAMTEK 2001), Celal Bayar Univ., Manisa, 7-9 Kasım 2001, page 368-377 (In Turkish).

- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Glass/Epoxy Interphase Response under High Loading Rates, Conference Proceedings of the 1999 57th Annual Technical Conference, ANTEC, Society of Plastic Engineers. New York, NY (1999).

- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Effects of a Low Modulus Interphase on the Single Fiber Fragmentation of Carbon/Epoxy Composites, Conference Proceedings of the 1998 56th Annual Technical Conference, ANTEC, Society of Plastic Engineers, Part 2 (of 3) Apr 26-30 1998 v 2 1998 Atlanta, GA, USA 3 Soc. Plast. Eng., Brookfield CT USA pp. 2346-2350.

- Tanoğlu, M., Ziaee, S., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Properties of Fiber-Matrix Interphase Formed due to Glass Fiber Sizings, Abstracts of International Conference on Composite Interfaces VIII, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, October 11-14, 2000

- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Characterization of the Fiber/Matrix Interphase under High Strain Rates, Abstracts Book of 4th Annual Review of Tuskegee University Research Consortium on Intelligent Resin Transfer Molding for Integral Armor Applications, at US Army Research Lab., Aberdeen Proving Ground, MA, November, 8-9, 1999, p. 40.

- Tanoğlu, M., McKnight, S.H., Palmese, G. R., Gillespie, Jr., J. W., Characterization of the Fiber/Matrix Interphase under High Strain Rates, Abstracts of 6th Conference on Interfacial Phenomena in Composite Materials (IPCM 99), September 10, 1999, Berlin, Germany

- Tanoğlu, M., Gillespie, Jr., J. W., Strength, Durability and Ballistic Performance of Adhesively Bonded Dissimilar Materials for Integral Armor, Abstracts of CCM Annual Research Symposium, Center for Composite Materials, University of Delaware, Newark, DE, October 15, 1997.

- Öveçoğlu, M. L., Tanoğlu, M., Kınıkoğlu, S. Taşçı, M., Microstructural and Physical Properties of Waste Turkish Iron Slag Based Glass-Ceramics Nucleated with Titania and Natural Chromite Ore, Proceedings of Eight CIMTEC World Ceramic Congress, Florence, Italy, 29 June - 4 July 1994

- Tanoğlu, M., Kara, H., Öveçoğlu, M. L., Glass-Ceramics Developed from Waste Iron-Steel Slags 1: Characterization of Natural Chromite Ore Nucleated Glass-Ceramic, Ed. Öveçoğlu, M. L., Proceedings of International Ceramic Congress, Istanbul, Turkey, Publication of Turkish Ceramic Society, October 1992, pp. 127-137.

- Kara, H., Tanoğlu, M., Öveçoğlu, M. L., Glass-Ceramics Developed from Waste Iron-Steel Slags 2: Microstructural and Physical Properties of %7 and %15 Bone Ash Nucleated Glass-Ceramics, Ed. Öveçoğlu, M. L., Proceedings of International Ceramic Congress, Istanbul, Turkey, Publication of Turkish Ceramic Society, October 1992, pp. 138-148.
 

ADDRESS

Izmir Institute of Technology 
Faculty of Engineering 
Department of Mechanical Engineering 
Gulbahce Koyu, Urla, 35430
Izmir, TURKEY 

Phone : + 90 (232) 750 6704
Fax : + 90 (232) 750 6701
E.Mail : metintanoglu@iyte.edu.tr