Kişisel Bilgiler

teacher

Eğitim

 • PhD 2001

  Doktora, Çevre Mühendisliği

  Illinois Institute of Technology

 • MSc 1996

  Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği

  Illinois Institute of Technology

 • BSc 1991

  Lisans, Çevre Mühendisliği

  Dokuz Eylül University

Ünvanlar

 • Halen2013

  Profesör

  Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 20132008

  Doçent

  Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

 • 20082002

  Yardımcı Doçent

  Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

 • 20022002

  Yardımcı Doçent

  Suleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Dersler

Lisans

  ENV 101 - Çevre Mühendisliğine Giriş

  ENV 207 - İstatistik

  ENV 204 - Akışkanlar Mekaniği

  ENV 306 - Hava Kirliliği

  ENV 403 - Hava Kirliliği Kontrolü

Lisansüstü

  ENV 506 - Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi

  ENV 507 - İç Hava Kirliliği

  ENV 603 - Çevresel İstatistik

  ENV 601 - Çevre Teknolojisinin Temelleri

  EM 505 - Mühendisler için İstatistik

Güncel Yayınlar

Araştırma

Araştırma Alanı

  İç hava kalitesi

  İç çevre kalitesi

  Bina ile ilgili semptonlar ve hastalıklar

  İç çevre kalitesi ve sağlık semptonları

  İç hava kalitesi ve kirlilik göstergeleri

  Hava kirliliği ve kontrolü

  Kirleticilerin kuru çökelmesi

  Hava kalitesi ve kirlilik göstergeleri

  Çevresel maruziyet değerlendirmesi

  Çevresel risk değerlendirmesi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

  İlköğretim okullarında iç çevre kalitesinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK, Yürütücü

  İzmir içme suyu maruziyet ve risk değerlendirmesi, TÜBİTAK, Yürütücü

  Aliağa'da organik ve inorganik toksik kirleticilerin düzeyleri, kaynakları ve sağlık etkileri, TÜBİTAK, Araştırmacı

  İzmir'de atmosferik ozon derişimleri, TÜBİTAK, Araştırmacı

Araştırma Grup Üyeleri

İletişim