TEBLİĞLER / GELİR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ

• GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ