TEBLİĞLER /3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ

• KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI