10.03.2014 tarihindeki Uygulamalı kamu ihale mevzuatı Eğitim sunumları

 

• 1-İhale Süreci -Uygulama İlkelerinin Önemi-Mali Disiplin

• 2a-Teknik Şartname- Yaklaşık Maliyet-A

• 2b-2012-13 Yol yemek bedel tespiti

• 3-Bir İhalede Teknik Şartnamenin Önemi

• 4-EKAP-İşlemleri-Mal

• 5-EKAP'ta İdari Şartnamenin Hazırlanması

• 6-EKAP'ta -Sözleşme Tasarısının Hazırlanması

• 7a-Doğrudan Temin İle Alım Yapılması

• 7b-22 nci Madde Tek Kaynak Formu

• 8-Zeyilname-Açıklama İşlemleri

• Genel Hükümler - Antalya

• Kamu Alımı Döngüsü

• Şikayet ve İnceleme Süreci

• Yasaklama

• GIB Vergilendirme

• IYTE 2013-2017 Kurumsal Strateji Plani Gelisme Eksenleri Taslak