http://bidb.iyte.edu.tr --> Yardım sayfasına bakınız.