İYTE ANA SAYFASI     -     İLETİŞİM     -     ENGLISH


ANA SAYFA

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programı yaşam bilimlerinden, mimari restorasyona kadar değişen pek çok alanın fakülte elemanlarının katkısıyla öğrencilerine disiplinler arası çalışmanın sağlayacağı bakış açısı zenginliğini ve modern profesyonel hayatın da gerekleri olan takım çalışması, problemlere farklı bilim insanlarının görüşleri çözme yetisini edinmelerine aracılık eder.  Temelde öğrenciler hava, su ve toprak kirlilik problemlerinde bilim, mühendislik ve uygulamayı birbiriyle ilişkilendiren disiplinler arası araştırmalarla, kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili olan güncel ve gelecekte karşılaşılabilecek çevresel problemleri tanıma ve çözme konusunda teorik ve pratik bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktadır.  Programın özel amacı  çevrede bilim ve teknolojiyi birleştirirken ortaya çıkan sorunlarla baş etmekte ihtiyaç duyulan yetenek ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektir.