İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Bilgi Edinme Başvurusu formu (Tüzel Kişiler için)

 

*Tüzel kişinin ünvanı:
*Tüzel kişinin adresi:
* T.C.  Kimlik No:
*Başvuruyu hangi yolla cevap almak istersiniz? Yazılı Elektronik
*Yetkili kişinin e- posta adresi
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler:

  

* alanlar doldurulması zorunlu alanlardır
Başvurunuzu yazılı şekilde yapmak için gerekli formu buraya tıklayarak edinebilirsiniz