Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmlarına ilişkin mevzuat ve "Başvuru Formları":

Kanun
Yönetmelik
Başvuru Formları

- Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)
- Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)


Başvuru Adresi: e-posta adresi:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülbahçe Mah. Urla-Izmir  TURKEY 35430
bilgiedinme@iyte.edu.tr

Telefon:

+(90-232) 750-6003

Fax:

+(90-232) 750-6035