ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
UYGULAMA PROJELERİ

İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi Projesi Kapsamında Ele Alınan

Güzelyalı'daki Tarihi Tramvay Depolarına Ait Yapı Kalıntıların Restorasyon Projesi Danışmanlığı

İşveren

Tevfik Tozkoparan, Mimar
Tozkoparan Mimarlık Bürosu, İzmir
Sorumlu Yrd.Doç.Dr. Mine HAMAMCIOĞLU
Proje Dönemi 15 Ocak - 15 Şubat 2001


Projenin Amacı, Önemi ve Hedeflediği Sonuçlar:
İzmir-Güzelyalı’daki Eski Tramvay Depoları büyük oranda yıkılmış olup; yerine yapılması Belediyesince karar verilen Sanat Merkezi'nin projesi  kapsamında yerine getirilmesi beklenilen ön koşullardan biri de, tarihi depolara ait az miktardaki kalıntının korunması olmuştur.
Bu danışmanlık hizmeti kapsamında; eldeki kültür varlığının tanımlanması ve değerlendirilmesi yapılmış, koruma girdisine  proje genelinde yaklaşımın kuramsal çerçevesi kalıntılar özelinde oluşturulmuştur.
Konak – Güzelyalı arasındaki atlı tramvay düzeni ve buna Konak vapur iskelesi aracılığı ile eklemlenen Karşıyaka’ya deniz bağlantısı, İzmir’de ilk toplu taşımacılığı 1884’den başlayarak sağlamıştı. Tramvay bakım ve depolama işlevlerini üstlenmiş olan Güzelyalı’daki yapı öbeğinin günümüze ulaşan kalıntıları, 19. yüzyılda kent yapısında yaşanan dönüşüm sürecini temsil eden tarihi belgelerdendir.
Eski Tramvay Depolarına ait kalıntıların korunmasındaki ana yaklaşım, çağdaş koruma kuramlarının çerçevesi içinde belirlenmiştir. Tarihi değeri açısından korunması gereken özgün mimari veriler, restitüsyon çalışması sonunda netleştirilmiştir.

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12