ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
UYGULAMA PROJELERİ
 
İzmir, Urla - Denizli Mahallesi Tarihi Çamaşırhane Restorasyon Projesi
 

İşveren

Derya AKDURAK, Mimar, MAKOMİM, İzmir
Proje Yöneticisi Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU
Proje Dönemi 15 Temmuz 2001 - 15 Ağustos 2001


Projenin Amacı, Önemi ve Hedeflediği Sonuçlar:

Urla’nın Denizli Köyü’nde Denizli Caddesi üzerinde bulunan eski çamaşırhanenin onarımı kapsamında, yapıya herhangi bir işlev verilmeden, bir kültür varlığı olarak kendisini sergileyerek özgün halinde korunması sağlanacaktır. Yapılacak  inşai uygulamaları yönlendirmek için gerekli onarım projelerinin hazırlanması amaçlanmıştır.

Çamaşırhane yapısı, bir çeşmeye bitişik olarak inşa edilmiştir ve bir motorlu taşıt yolu olan Denizli Caddesinin kuzeyinde yer alır. Beden duvarları, moloz taştan inşa edilmiş yapının tek eğimli ahşap çatı olan üst örtüsü tümüyle tahrip olmuş durumdadır. Moloz taş duvarların çamur harçla örülmüş olduğu belirlenmiştir.

Yapıyla ilgili herhangi bir yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Çamaşırhane yapıları, Urla çevresindeki köy yerleşmelerinde her mahalleye bir tane olacak şekilde inşa edilmiş sosyal amaçlı yapılardır. Yapılar, mütevazı bir kitle olarak moloz taştan inşa edilmişler ve duvar yüzeyleri sıvanmamıştır. Bunlar, Urla çevresindeki Osmanlı dönemi kültür izlerini göstermeleri açısından tarihi birer değerdir ve kültür mirasımız içinde büyük bir sosyal anlam taşımaktadırlar.

Çalışma konusu çamaşırhanenin onarım projesi,1/200, 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeklerdeki  çizimleri ve gerekli detayları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
 

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12