ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
   
Tez Başlığı

Tarihi Bir Konut Yapısında Nem Sorunlarının Araştırılması

Hazırlayan Bülent YARDIM
Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Selim Sarp TUNÇOKU
Ortak Tez Danışmanı -

Özet

          Çalışma İzmir’in Basmane semtinde yer alan tarihi bir konut yapısının nem sorunlarının incelenmesini içermektedir. Çatının tahrip oluşu nedeniyle zemin ve birinci katlarda nem sorunu yağmur girişidir. Bodrum katta ise, hissedilmesine rağmen nem kaynağı açık olarak izlenememektedir. Bu nedenle çalışma bodrum katta yoğunlaştırılmıştır. Duvar yüzeylerindeki nem miktarı ve sıcaklık ölçümleri tahribatsız test yöntemlerinden elektrik iletkenliği ve infrared termal ölçümlerle yapılmıştır. Sonuçlar, malzemelerin fiziksel özellikleri, nem ve tuz miktarları, iç ve dış iklim verileri, yerleşim planı ve yapının mimari özellikleri ışığında değerlendirilmiştir.

       Çalışma sonuçları, nemin duvarların alt bölgelerinde toplandığını ve sorunun zemin kaynaklı olduğunu göstermektedir. Zeminden gelen nem yanında, komşu yapıların terasları, bodrum pencereleri ve sokak ara kesitlerindeki sağlıksız detayların yol açtığı yağmur suyu sızıntıları da bodrumdaki yetersiz havalandırma ile birlikte etkili olmuştur.

          Alan çalışmalarının genellikle öğlen saatlerinde yapılması nedeniyle yoğuşma olayı tespit edilmemiştir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde yoğuşmaya maruz kalabilecek soğuk bölgeler izlenmiştir.

          Bu bulgular ışığında, mevcut sağlıksız detaylar için alternatif çözümler önerilmiştir.

Abstract

        The study involves the examination of the dampness problems of a historic house, Nebahat Tabak House in Basmane District in İzmir. The cause of dampness problems of the house was due to the rain penetration at the ground and first floors since the roof was damaged. In the basement however, dampness was felt but the cause was not so obvious. Therefore, the investigation was concentrated in the basement. Moisture contents and the temperature of the wall surfaces were determined by non-destructive techniques; by electrical conductivity measurements and infrared thermography. The results were evaluated in the light of physical properties, moisture and soluble salt contents of the materials, outdoor and indoor climatic conditions, the layout of the site and architectural features of the building.

       The results of the study revealed that most of the moisture was concentrated at the lower parts of the walls indicating rising damp. In addition to rising damp the faulty details detected at the intersection line of the terraces of the neighbor buildings, basement windows and the street also produce rain water leaks in addition to insufficient ventilation conditions in the basement.

        Condensation was not detected during the survey times which were usually noontimes. However, some cool zones having the risk of condensation at mornings and night time were observed.

        In the light of these findings, some alternative solutions for the faulty details have been proposed.   

Bitiş Yılı 2006
 

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12