ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

     
Doç.Dr. Selim Sarp TUNÇOKU
 
Yayınlar:
 

Yardım B., Tunçoku S.S. (2009) "Dampness problems in a historic house in İzmir, Turkey", International Journal of Architectural Heritage, Sayı 3, s. 1-23.

Tunçoku S. S., Caner-Saltık E. N. (2006) “Opal-A rich additives in ancient masonry mortars”, Cement and Concrete Research, Sayı 36, s. 1886-1893.

Tuncoku S. S., Caner-Saltık E. N., Hugon P. (2004):  "Raw Material Characteristics and the Development of Pozzolanic Properties in Some Medieval Mortars” Colloque d’Archéométrie'2001, University of La'Rochelle – France, by G.M.P.C.A. (Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie), Revue D'Archeometrie – Sayı: 28, s. 109-116.

Tuncoku S. S. (2004): “Günümüzde Koruma/Restorasyon Çıkmazı – Problems of Conservation/Restoration Today”, Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası / Ocak - Şubat / 315, s. 56-59

Tuncoku S. S. (2003): “Sivas, Tarihi Yapılar ve Koruma Sorunları – Sivas, Historic Buildings and the problems of Conservation”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Sivas Kültür, Turizm ve Ekonomi Bilgi Şöleni, 15-17 Mayıs 2003 (Proceedings-in print)

Tuncoku S. S., (2000): “Anadolu Selçuklu Dönemi Yapılarında Harç Özellikleri – Properties of Mortars used in the Buildings of Anatolian Seljuk Period”, 1. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyetleri Kongresi Bildiriler Kitabı – Proceedings of First International Congress of Sejuk Cultures and Civilizations, V. II, 349-354

Gökbulut Ö., Tuncoku S. S., Caner-Saltık E. N. (1997):  “A GIS Approach to the Conservation Problems of a Glazed Tile Object in a Medival Monument”, in “8es  journées d’études de la SFIIC Chalon-sur-Saone”, Informatique & Conservation – Restauration du Patrimoine Culturel, Paris, 149-154

Tuncoku S. S., Caner-Saltık E. N., Bakırer Ö. (1995):  “Physical Properties of Some Durability Characteristics of Brickwork in Three Medieval Buildings in Anatolia”, Proceedings of the International Symposium on Ceramics in Architecture of the 8th CIMTEC-World Ceramics Congress and Forum on New Materials, ed. by Vincenzini P., Florence, Italy, Section I, 543-549

Tuncoku S. S., Caner-Saltık E. N., Böke H. (1993):  “Definition of the Materials and Related Problems of a XIIIth Century Anatolian Seljuk 'Mesjid': A Case Study in Konya City”, Conservation of Stone and Other Materials, Proceedings of the International UNESCO-RILEM Congress, ed. by Thiel M.J., E & FN Spon, Paris, Sayı 1, s. 368-375

 
Araştırma projeleri:
 
Uluslararası:

Araştırmacı öğrenci, (Prof.Dr. Kunio KATO tasarım laboratuvarı) Mimarlık Bölümü, Kyoto Üniversitesi (Japonya Eğitim Bakanlığı bursu ile)

  • Rakkunan'da Akıl Hastalıkları Hastanesi avan projesi
  • Maizuru şehri Kongre ve Kültür Merkesi avan ve uygulama projeleri
  • Kaigake Mura köyü için alan araştırması ve mimari analizleri
  • Kumogahata köyü için alan araştırması ve mimari analizleri
Ulusal:

2004-2005 proje yöneticisi olarak: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Araştırma Fonu Proje No. 2004 İYTE 52: “Examination of the Interface Relations between Structural Brick and Mortars for the Purpose of Suitable Repairs in Historical Structures”.

2000-2001 proje üyesi olarak: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi – No: 2000.02.01.03: “Alternatif Malzemeler ve Onarım Harçları – Alternative Raw Materials for Repair Mortars”, Prof. Dr. E. N. Caner-Saltık yönetiminde – Malzeme KorumaLaboratuvarı, Mimarlık Bölümü - ODTÜ.

1998 – 1999 proje üyesi olarak: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi  – No: 98.02.01.03: “Onarım Harçları Geliştirmek Amacı ile Tarihi Yığma Yapılarda Harç Özelliklerinin Araştırılması – Specification of Historic Masonry Mortars for the Development of Repair Mortars”, Prof. Dr. E. N. Caner-Saltık yönetiminde – Malzeme Koruma Laboratuvarı, Mimarlık Bölümü - ODTÜ.

1996 – 1998 proje üyesi olarak: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi – No: 96.02.01.02: “Anadolu’da Ortaçağ Taş ve Tuğla Anıtlardaki Haç Özellikleri – Mortar Properties of Some Stone and Brick Masonry Monuments in Medieval Anatolia”, Prof. Dr. E. N. Caner-Saltık yönetiminde – Malzeme KorumaLaboratuvarı, Mimarlık Bölümü - ODTÜ.

 
 

 

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12