ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

     
KADRO
 
 

Öğr.Gör. Dr. Önder MARMASAN

Adres

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimari Restorasyon Bölümü
Gülbahçe/ URLA/ İZMİR 35430

Telefon: 0232 7507034

Faks: 0232 7507012

E-posta: ondermarmasan@iyte.edu.tr

 
 
Eğitim:
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Mimarlık Bölümü (1984)
Y.Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Restorasyon Bölümü (1988)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (2007)
 
Profesyonel ve Akademik Deneyim:

Kültür Bakanlığı için Folklor Müzesi projesi grup elemanı

İstanbul şehir surları restorasyon projesi grup elemanı

İzmir, Kızlarağası Hanı restorasyon projesi ve uygulama yönetimi

Isparta, Atabey Medresesi restorasyon projesi uygulama yönetimi

Balat, İlyas Bey Camii tespit proje kontrollüğü

İzmir ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu temsilci üyelikleri

Foça Kazıları-Belediye koordinatörlüğü

Arkeoloji kazı heyeti üyelikleri

Bornova Belediyesi, İmar Müdürlüğü, Planlama Birimi

Foça Belediyesi, İmar Müdürü

 

Yayınlar:

Marmasan, Ö. , 2000. “Yerel yönetimlerde kaynak kullanımı ve verimlilik” Kalkınmada Anahtar Verimlilik, yıl:12 sayı: 138, 8
 

Çalışma Alanları:

Tarihi yapım teknikleri ve malzemeleri
Koruma planlaması ve yasaları
Kültürel alanlar
Arkeolojik alan  ve mimari buluntu restorasyonu yönetimi
Uzaktan algılama
 
Verdiği Dersler:

AR 322 Mimarlık Tarihi ve Kuramı IV

AR 324 Geleneksel Mimari

CP 221 Yapılaşmış Çevre ve Tarih II

CP 222 Yapılaşmış Çevre ve Tarih III

CP 355 Taşınmaz Mal Ekonomisi

CP 384 Şehir Mekanlarının Korunması

CP 431 Ekolojik Planlama

CP 471 Kentsel Konut

CP 484 Kentsel Arkeoloji

RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri

RES 521 Mimari Restorasyon Kuramı ve Tarihi

RES 522 Anadolu Mimarlık Tarihi

RES 523 Korumada Mimari Tasarım Yaklaşımları

RES 525 Anadolu'da Yöresel Yapılar

RES 562 Korumanın Hukuki ve İdari Boyutları

UD 491 Yapı Teknolojisi ve Bilimi

 

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 74 Faks +90 232 750 70 12