ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
MALZEME KORUMA LABORATUVARI
Laboratuvar Cihazları

Yürütülen araştırma projeleri ve Enstitümüzün bütçe olanakları çerçevesinde yukarıda sıralanan çalışmaları gerçekleştirebilmek için bugüne kadar alınan temel cihazlar ve malzemeler şunlardır:

Tarihi Yapılarda Yürütülecek Mikro-Klimatik Çalışmalarda Kullanılmak Üzere

 • Nisbi nem, bağıl nem, çiğleşme noktası, yüzey sıcaklığı, rüzgar hızı ve havada bulunan karbon dioksitin miktarını ölçen cihazlar

 • Malzemede nem ölçen cihazlar

Tarihi Yapı Malzemelerinin Fiziksel, Mekanik, Mineralojik, Petrografik ve Kimyasal Özelliklerini Belirlemede Kullanmak Üzere

 • FT-IR Spektrometre sistemi

 • UV-Visible spektrometre

 • Alev fotometresi

 • Video kamera, fotomikrografik sistem ve bilgisayar üniteli polarizan mikroskop

 • Fotomikrografik sistem üniteli optik mikroskop

 • İnce kesit (5 mikron kalınlığa kadar) hazırlama cihazı

 • Hassas taş kesme ve zımpara cihazı

 • Noktasal yükleme cihazı

 • İletkenlik cihazı

 • Eleme makinası ve elekler

 • Hassas teraziler

 • Elektronik nem ölçer cihazı

 • pH metre

 • Etüv

 • Vakum cihazı

 • Saf su cihazı

 • Kaba taş kesme cihazı

 • Isılı manyetik karıştırıcıF

 • Buzdolabı

 • Fırın

 

   
  FT-IR Spektrometre sistemi  

İnce kesit hazırlama cihazı

Hassas taş kesme ve zımpara cihazı Alev fotometresi
Video kamera, fotomikrografik sistem ve bilgisayar üniteli polarizan mikroskop

 

Fotomikrografik sistem üniteli optik mikroskop Eleme makinası ve elekler
Vakum cihazı

 

Etüv Noktasal yükleme cihazı

Mikro-klimatik çalışmalarda kullanılan cihazlar

pH metre

 

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12