ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

     
KADRO
 
 

Uzm. Kerem ŞERİFAKİ

Adres:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimari Restorasyon Bölümü
Gülbahçe/ URLA/ İZMİR 35430

Telefon: 0232 7507029

Faks: 0232 7507012

E-posta: keremserifaki [at] iyte.edu.tr

 
Eğitim:
Karşıyaka Anadolu Lisesi (1997)
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (2002)
Y. Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü (2005)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mimarlık Bölümü (2010-...)
 
Profesyonel ve Akademik Deneyim:
2002-2005: Araştırma Görevlisi - Mimari Restorasyon Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2005-....: Uzman - Mimari Restorasyon Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 
Yüksek Lisans Tezi:

Şerifaki K. 2005. "Ayvalık Cunda Adası Taxiarhis Kilisesi Tarihi Duvar Resimlerinin Koruma Problemleri", Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
(Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan BÖKE, Doç. Dr. Başak İPEKOĞLU)

 
Yayınlar:
 

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

Hamamcıoğlu M., Dipburun E., Şerifaki K. (2010) “Observations on characteristics of suburban historical houses of İzmir”, Int. Journal for Housing Science, Sayı 34, s. 65-77.

 

Şerifaki K., Böke H., Yalçın Ş., İpekoğlu B. (2009) "Characterization of materials used in the execution of historic oil paintings by XRD, SEM-EDS, TGA and LIBS analysis" Material Characterization, Sayı 60, s. 303-311.

 

Böke H., Çizer Ö., İpekoğlu B., Uğurlu E., Şerifaki K., Toprak G. (2008) “Characteristics of lime produced from limestone containing diatoms” , Construction and Building Materials, Sayı 22, s. 866-874.

 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

Şerifaki K. (2009). “19. Yüzyıl Yağlı Boya Duvar Resimlerinin Malzeme Özellikleri ve Koruma Sorunları” Mimarlıkta Malzeme, Sayı 13, s. 66-68

 

İpekoğlu B., Uğurlu E., Şerifaki K., Çizer Ö., Reyhan K., Böke H. (2007). “Urla Pratik Kız Sanat Okulu Binası Deprem Sonrası Onarımı” Ege Mimarlık, Sayı 60, s. 10-13.

 

Uğurlu E., Şerifaki K., Turan M. (2004), "Karaburun, Saip'teki Tarihi Zeytinyağı Değirmenlerinin Tanıtılması", Arredamento Mimarlık, No: 12, s. 102-107.

 

Uluslararası kongre kitaplarında yayınlanmış bildiriler

İpekoğlu B., Yaka F., Şerifaki K. (2011) “Strengthening of the traditional wooden structural system in the historic “Çalıkuşu House”, Kuşadası, Turkey” SHATIS'11 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures,  Kongre Bildirileri CD'si, 16-17 Haziran 2011, Lizbon, Portekiz.

 

Ulusal kongre kitaplarında yayınlanmış bildiriler

Demir S., Şerifaki K., Böke H. (2010) " Geç Dönem Bizans Kilise Yapısında Bulunan Duvar Resimlerinin Özellikleri: Kuşadası-Kadıkalesi (Anaia)" 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 3-5 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Bildirileri, ISBN: 978-605-01-0029-7, s. 397-408.
 
İpekoğlu B., Yaka F., Şerifaki K. and Özkan Ü. (2008). “Kuşadası, Tarihi “Çalıkuşu Evi'nin" Tanıtılması ve Koruma Uygulamaları” [Identification and Conservation Implementation Of Historic “Çalıkuşu House” In Kuşadası]. A. G. Şerifoğlu (Ed.) Geçmişten Geleceğe Kuşadası II, 4-9 Kasım 2008. Kuşadası, Kuşadası Belediyesi Kültür Yayınları, s. 343-352.
 
Şerifaki K., Böke H., İpekoğlu B. (2004), "Cunda Taxiarhis Kilisesi Duvar Resimlerinin Yapım Tekniği ve Bozulma Sorunları", Egenin İki Yakası - I Ayvalık Kent Tarihi Araştırmaları, 28-30 Ekim 2004, Ayvalık.
 

Projeler:

İpekoğlu Başak (Proje Yöneticisi), Tunçoku S. Sarp (Proje Yöneticisi), Arkan Y. Emre, Bingül E.Ezgi, Dipburun Esra, Teket Zeynep G., Yüreğir S. Özkal,Yaka N.Funda, Yardım Bülent, Şerifaki Kerem (Projelendirme: Şubat - Haziran 2004 / Ocak - Mart 2007, Uygulama Danışmanlığı: Ocak 2009 - Aralık 2010), " İzmir, Basmane - Ayavukla Kilisesi Restorasyon Projesi ve Uygulama Danışmanlığı ".

 

İpekoğlu Başak (Proje Yöneticisi), Bingül E.Ezgi, Teket Zeynep G., Yardım Bülent, Şerifaki Kerem (Projelendirme: Ekim 2003 - Ocak 2004, Uygulama Danışmanlığı: Temmuz 2007 - Haziran 2008), "Aydın, Kuşadası – Çalıkuşu Evi Restorasyon Projesi ve Uygulama Danışmanlığı ".
 

İpekoğlu Başak (Proje Yöneticisi), Tunçağ Muzaffer (Strüktürel Sistem Danışmanı), Çizer Özlem, Reyhan Kader, Şerifaki Kerem, Uğurlu Elif, Aslan Özlem, Çulcu Sevinç, Talu Işıl (2003-2004), "Urla Pratik Kız Sanat Okulu Restorasyon Projesi".

 

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 74 Faks +90 232 750 70 12