ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
   
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı, tarihi yapıların korunması konusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini disiplinlerarası bir yaklaşım ile sürdürmektir. Bölümümüzde, tarihi yapı malzemelerinin analizi ve korunmasına yönelik araştırmaların yapılacağı Malzeme Koruma Laboratuvarı kurulmuştur. Tarihi yapıların belgelenmesine yönelik donanım, Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Merkezi Topoğrafya ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı'ndan sağlanmaktadır. Tezli yüksek lisans eğitimi 34 kredilik ders saati ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

Bölüm, 2001 yılında mimarlara, 2009 yılında inşaat mühendislerine, 2012 yılında kimya bölümü mezunlarına ve 2014 yılında şehir ve bölge planlama mezunlarına yönelik yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Bölüm, önümüzdeki yıllarda koruma alanında  ihtiyaç duyulan diğer disiplinlerden de öğrenci alacaktır.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü 2011-2012 Güz döneminden itibaren tezsiz yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi minimum 11 kredili ders ve 43 kredilik ders saatinden oluşmaktadır.

 

DOKTORA PROGRAMI

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü 2012 İlkbahar döneminden itibaren mimarlık ve mimari restorasyon bölümleri mezunlarına doktora eğitimi vermeye başlamıştır. 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında şehir ve bölge planlama mezunlarına yönelik doktora eğitimine başlanacaktır.

Doktora konuları, tarihi yapıların korunması, tarihi çevrelerin sağlıklılaştırılması, arkeolojik alanların korunması, ileri düzeyde belgeleme teknikleri, tarihi yapı malzemelerinin özellikleri ve bozulma sorunları üzerine olacaktır. Çalışmalar disiplinlerarası bir anlayışla yürütülecektir.

Mimari Restorasyon bölümü şu ana kadar yürüttüğü yüksek lisans tez çalışmaları, interdisipliner projeler ile çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın yapmıştır. Doktora eğitimi ile birlikte bu çalışmalar artarak devam edecek ve koruma alanına ulusal ve uluslararası boyutta katkıda bulunulacaktır.

 

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 74 Faks +90 232 750 70 12