ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

       

Güz Yarıyılı Zorunlu Dersler

 
  RES 500

Yüksek Lisans Tezi

(0-1)Kredisiz
  RES 501 Mimari Restorasyon Tasarımı I (mimarlar için) (4-8)8
  RES 503 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma I (kimyacılar için) 4-8)8
  RES 505 Yapısal Korumada Tasarım I (inşaat mühendisleri için) (4-8)8
  RES 509 Koruma Planlaması I (şehir ve bölge plancıları için) 4-8)8
  RES 521 Mimari Restorasyon Kuramı ve Tarihi (3-0)3
  RES 551 Tarihi Yapı Malzemelerinde Bozulma ve Koruma (3-0)3
    Seçmeli Ders  
  RES 597 Seminer (0-2)Kredisiz
  RES 8XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
  RES 9XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
       

Bahar Yarıyılı Zorunlu Dersler

 
  RES 500 Tez (0-1)Kredisiz
  RES 502 Mimari Restorasyon Tasarımı  II (mimarlar için) (4-8)8
  RES 504 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma II (kimyacılar için) (4-8)8
  RES 506 Yapısal Korumada Tasarım II (inşaat mühendisleri için) (4-8)8
  RES 510 Koruma Planlaması II (şehir ve bölge plancıları için) (4-8)8
    Seçmeli Ders  
    Seçmeli Ders  
    Seçmeli Ders  
  RES 598 Seminer (0-2)Kredisiz
  RES 8XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
  RES 9XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
       
 

Toplam kredi :34

 
 
 

Tüm öğrenciler seminer derslerinden birine mezuniyetten önce kayıt yaptırmak zorundadır. (RES 597 ya da RES 598)

  RES 521 ve RES 551 dersleri, RES 501, 502, 503, 504, 505 506, 509 ya da 510 ile birlikte alınmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, RES 521 ve RES 551 dersleri; RES 501, 502, 503 504 505, 506, 509 ya da 510 dersinden önce alınmalıdır.
   
Seçmeli Dersler   
  RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri

(2-4)4

  RES 522 Anadolu Mimarlık Tarihi

(3-0)3

  RES 523 Korumada  Tasarım Yaklaşımları

(3-0)3

  RES 524 Arkeolojik Alanları Koruma Yaklaşımları

(2-2)3

  RES 525 Anadolu’da Yöresel Yapılar

(3-0)3

  RES 526 Mimari Mirasın Korunmasında Tarihi ve Felsefi Konular

(3-0)3

  RES 527 Korumada Tarihi Araştırma Yöntemleri

(3-0)3

  RES 531 Tarihi Yapı Sistemleri

(3-0)3

  RES 532 Tarihi Yapılarda Strüktürel Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri

(3-0)3

  RES 541 Tarihi Yapıları Belgeleme Teknikleri

(2-4)4

  RES 542 Tarihi Yapıları İleri Belgeleme Teknikleri

(2-4)4

  RES 543 Tarihi Kentsel Alanları İleri Belgeleme Teknikleri

(2-2)3

  RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri ile ilgili Laboratuar Araştırma Teknikleri

(3-2)4

  RES 554 Restorasyon Projesi Yönetimi

(3-0)3

  RES 556 Tarihi Yapılarda Kullanılan Kireç Harç ve Sıvaların Özellikleri  

(3-0)3

  RES 557 Roma Döneminde Yapım Teknikleri

(3-0)3

  RES 558 Yapı Malzemeleri olarak Doğal Taşlar

(3-0)3

  RES 561 Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi (3-0)3
  RES 562 Korumanın Hukuki ve İdari Boyutları

(3-0)3

  RES 563 Bütüncül Koruma

(3-0)3

  RES 570 Mimari Restorasyonda Özel Konular

(3-0)3

       
  Tezli yüksek lisans programı 2014-2015 Bahar yarıyılı haftalık ders programı  
       
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
       
Güz Yarıyılı Zorunlu Dersler
  RES 501 Mimari Restorasyon Tasarımı I (mimarlar için) (4-8)8
  RES 503 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma I (kimyacılar için) 4-8)8
  RES 505 Yapısal Korumada Tasarım I (inşaat mühendisleri için) (4-8)8
  RES 509 Koruma Planlaması I (şehir ve bölge plancıları için) 4-8)8
  RES 590 Dönem Projesi (0-1)Kredisiz
  RES 521 Mimari Restorasyon Kuramı ve Tarihi (3-0)3
  RES 551 Tarihi Yapı Malzemelerinde Bozulma ve Koruma (3-0)3
    Seçmeli Ders  
    Seçmeli Ders  
       
       
Bahar Yarıyılı Zorunlu Dersler
  RES 502 Mimari Restorasyon Tasarımı  II (mimarlar için) (4-8)8
  RES 504 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma II (kimyacılar için) (4-8)8
  RES 506 Yapısal Korumada Tasarım II (inşaat mühendisleri için) (4-8)8
  RES 510 Koruma Planlaması II (şehir ve bölge plancıları için) (4-8)8
  RES 590 Dönem Projesi (0-1)Kredisiz
    Seçmeli Ders  
    Seçmeli Ders  
    Seçmeli Ders  
  RES 596 Teknik Rapor Yazımı (2-2)3
       
  Toplam kredi: 43  
       
 

Öğrenciler iki dönem projesinden yalnız birine kayıt yaptırmalıdır. (RES 590)

 
 

RES 521 ve RES 551 dersleri, RES 501, 502, 503, 504, 505 506, 509 ya da 510 ile birlikte alınmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, RES 521 ve RES 551 dersleri; RES 501, 502, 503 504 505, 506, 509 ya da 510 dersinden önce alınmalıdır.

       
Seçmeli Dersler 
  RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri

(2-4)4

  RES 522 Anadolu Mimarlık Tarihi

(3-0)3

  RES 523 Korumada  Tasarım Yaklaşımları

(3-0)3

  RES 524 Arkeolojik Alanları Koruma Yaklaşımları

(2-2)3

  RES 525 Anadolu’da Yöresel Yapılar

(3-0)3

  RES 526 Mimari Mirasın Korunmasında Tarihi ve Felsefi Konular

(3-0)3

  RES 527 Korumada Tarihi Araştırma Yöntemleri

(3-0)3

  RES 531 Tarihi Yapı Sistemleri

(3-0)3

  RES 532 Tarihi Yapılarda Strüktürel Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri

(3-0)3

  RES 541 Tarihi Yapıları Belgeleme Teknikleri

(2-4)4

  RES 542 Tarihi Yapıları İleri Belgeleme Teknikleri

(2-4)4

  RES 543 Tarihi Kentsel Alanları İleri Belgeleme Teknikleri

(2-2)3

  RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri ile ilgili Laboratuar Araştırma Teknikleri

(3-2)4

  RES 554 Restorasyon Projesi Yönetimi

(3-0)3

  RES 556 Tarihi Yapılarda Kullanılan Kireç Harç ve Sıvaların Özellikleri  

(3-0)3

  RES 557 Roma Döneminde Yapım Teknikleri

(3-0)3

  RES 558 Yapı Malzemeleri olarak Doğal Taşlar

(3-0)3

  RES 561 Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi (3-0)3
  RES 562 Korumanın Hukuki ve İdari Boyutları

(3-0)3

  RES 563 Bütüncül Koruma

(3-0)3

  RES 570 Mimari Restorasyonda Özel Konular

(3-0)3

       
  Tezsiz yüksek lisans programı 2014-2015 Bahar yarıyılı haftalık ders programı  
       
DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI
       
Zorunlu Dersler  
  RES 599 Seminer (0-2)Kredisiz
  RES 601 Araştırma Yöntemleri (2-2)3
  RES 600 Tez (0-1)Kredisiz
  RES 8XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
  RES 9 XX Uzmanlık Alanı Dersleri (4-0)Kredisiz
       
Ek Zorunlu Dersler (Mimarlık lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olanlar için)
  RES 501 Mimari Restorasyon Tasarımı I* (4-8)8
  RES 502 Mimari Restorasyon Tasarımı  II* (4-8)8
  RES 521 Mimari Restorasyon Kuramı ve Tarihi (3-0)3
  RES 551 Tarihi Yapı Malzemelerinde Bozulma ve Koruma (3-0)3
       

Ek Zorunlu Dersler (Şehir ve Bölge Planlama lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için)

  RES 509 Koruma Planlaması I (şehir ve bölge plancıları için)** 4-8)8
  RES 510

Koruma Planlaması II (şehir ve bölge plancıları için)**

4-8)8
  RES 521 Mimari Restorasyon Kuramı ve Tarihi (3-0)3
  RES 551 Tarihi Yapı Malzemelerinde Bozulma ve Koruma (3-0)3
       
 

Toplam kredi (en az)       : 21 (Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 

Kredili ders sayısı (en az) :  7  (Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 

Toplam kredi (en az)       : 55 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 

Kredili ders sayısı (en az): 14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

   
  Tüm öğrenciler Mimari Koruma Semineri dersine (RES 599) mezuniyetten önce kayıt yaptırmak zorundadır
   
 

Mimarlık İçin:
RES 521 ve RES 551 açıldıkları ilk dönemde alınmalıdır.
* RES 501 ya da RES 502 derslerinden birine kayıt yaptırmak zorunludur.
RES 521 ve RES 551 dersleri; RES 501 ya da 502 dersi ile birlikte alınmalıdır. Eğer mümkün değilse, RES 521 ve RES 551 dersleri, RES 501 ya da 502 dersinden önce alınmalıdır.

 

   
 

Şehir ve Bölge Plancıları İçin:
RES 521 ve RES 551 açıldıkları ilk dönemde alınmalıdır.
** RES 509 ya da RES 510 derslerinden birine kayıt yaptırmak zorunludur.
RES 521 ve RES 551 dersleri; RES 509 ya da 510 dersi ile birlikte alınmalıdır. Eğer mümkün değilse, RES 521 ve RES 551 dersleri, RES 509 ya da 510 dersinden önce alınmalıdır.

       
Seçmeli Dersler  
  RES 503 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma I

(4-8)8

  RES 504 Tarihi Yapı Malzemelerini Koruma II

(4-8)8

  RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri (2-4)4
  RES 522 Anadolu Mimarlık Tarihi (3-0)3
  RES 523 Korumada  Tasarım Yaklaşımları (3-0)3
  RES 524 Arkeolojik Alanlar için Koruma Yaklaşımı (3-0)3
  RES 525 Anadolu’da Yöresel Yapılar (3-0)3
  RES 526 Mimari Mirasın Korunmasında Tarihi ve Felsefi Konular (3-0)3
  RES 527 Tarihi Araştırmanın Kaynakları ve Yöntemleri (3-0)3
  RES 531 Tarihi Yapı Sistemleri (3-0)3
  RES 532 Tarihi Yapılarda Strüktürel Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri (3-0)3
  RES 541 Tarihi Yapıları Belgeleme Teknikleri (2-4)4
  RES 542 Tarihi Yapıları İleri Belgeleme Teknikleri (2-4)4
  RES 543 Tarihi Kentsel Alanları İleriBelgeleme Teknikleri (2-2)3
  RES 552 Tarihi Yapı Malzemeleri ile ilgili Laboratuar Araştırma Teknikleri (3-2)4
  RES 554 Restorasyon Projesi Yönetimi (3-0)3
  RES 556 Tarihi Yapılarda Kullanılan Kireç Harç ve Sıvaların Özellikleri   (3-0)3
  RES 557 Roma Döneminde Yapım Teknikleri (3-0)3
  RES 558 Yapı Malzemesi olarak Doğal Taş (3-0)3
  RES 561 Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi (3-0)3
  RES 562 Korumanın Hukuki ve İdari Boyutları (3-0)3
  RES 563 Bütüncül Koruma (3-0)3
  RES 570 Mimari Restorasyonda Özel Konular

(3-0)3

       
  Doktora programı 2014-2015 Bahar yarıyılı haftalık ders programı  
   
Mimari Restorasyon  Bölümü Tezli Yüksek Lisans Eğitim Programı Ders İçeriği
Mimari Restorasyon  Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı Ders İçeriği

Mimari Restorasyon  Bölümü Doktora Eğitim Programı Ders İçeriği

   
Ayrıntılı bilgi için AKTS bilgi paketini inceleyebilirsiniz.
   
   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 74 Faks +90 232 750 70 12