ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

     
KADRO
 
 

Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU

(Bölüm Başkanı)

Adres

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Mimari Restorasyon Bölümü
Gülbahçe/ URLA/ İZMİR 35430

Telefon: 0232 7507075

Faks: 0232 7507012

E-posta: basakipekoglu [at] iyte.edu.tr

 
 
Eğitim:
Lisans: Gazi Ünivesitesi (ADMMYO), Mimarlık Bölümü (1978)
Y.Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Restorasyon Bölümü (1981)
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Mimarlık Bölümü (1993)
Taş Koruma Sertifikası, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu), Venedik - İTALYA(1979)
Müzelerde Önleyici Koruma Sertifikası, ICCROM (Uluslararası Kültürel Varlıkların Restorasyonu ve Korunması Çalışmaları Merkezi)- Roma - İTALYA (1982)
 
Profesyonel ve Akademik Deneyim:
2006-2009: Mimarlık Fakültesi Dekanı, İYTE
1996-...: Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı, İYTE
2006-...: Profesör Dr., Mimari Restorasyon Bölümü, İYTE
1998-2006: Doçent Dr., Mimari Restorasyon Bölümü, İYTE
1996-1998: Yardımcı Doçent Dr., Mimari Restorasyon Bölümü, İYTE

1994-1996: Yardımcı Doçent Dr., Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi

1990-1994: Öğretim Gör., Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi

1989-1990: Öğretim Gör., Sanat Tarihi Bölümü, Ankara Üniversitesi

1985-1989: ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi Sekreteri

1982-1989: Mimar-Restoratör, Koruma Planlaması Şube Müdürü, Tespit ve Planlama Şube Müdürü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı 

1979-1981: Mimar, APU Ltd.Şti.

1978-1979: Araştırma Görevlisi, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ

1976-1977: Asistan, Cengiz Bektaş Mimarlık Ofisi

 

Y.Lisans Tezi:

(İpekoğlu) Acar B. 1981. “The Preservation and Development Plan of Eskişehir - Historic Site”, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Ankara.

 

Doktora Tezi:

İpekoğlu (Acar) B. 1993. “Buildings with Combined Functions in Anatolian Seljuk Architecture - An Evaluation of Design Principles, Past and Present Functions”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Yayınlar:

 

Çalışma Alanları:

Anıtların korunması
Geleneksel tarihi alanların korunması
Tarihi yapı malzemeleri
Anadolu Selçuklu mimarisi
 

Verdiği Dersler:

RES 501 Mimari Restorasyon Tasarımı I
RES 502 Mimari Restorasyon Tasarımı II
RES 511 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri
RES 531 Tarihi Yapı Sistemleri
RES 598 Araştırma Semineri
AR 221 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
AR 222 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
AR 321 Mimarlık Tarihi ve Kuramı III
AR 322 Mimarlık Tarihi ve Kuramı IV
AR 501 Mimari Tasarım Stüdyosu
AR 515 Selçuklu Mimarisinde Mekan Kavramı ve Yapı Özellikleri
AR 516 Osmanlı Mimarlığında Tasarım Özellikleri

AR 525 Yapılaşmış Çevrenin Oluşumu

AR 724 Mimarlık Tarihinde Dönem Araştırmaları

AR 725 Korumada Mimari Tasarım Yaklaşımları
CP 775 Tarihi Çevre ile İlgili Saptama, Çözümleme ve Değerlendirme Çalışmaları
 

 

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 74 Faks +90 232 750 70 12