ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Tarihi Yapılarda Onarıma Yönelik Müdahalelerde Gözönüne

Alınacak Noktaların Belirlenmesi İçin Tuğla/Harç İlişkilerinin İncelenmesi
 

Proje Numarası

2004 İYTE 52

Destekleyen Kuruluş

İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü
Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Selim Sarp TUNÇOKU

Araştırmacılar

Yrd.Doç.Dr. Selim Sarp TUNÇOKU, Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU, Doç.Dr. Hasan BÖKE

Proje Bütçesi

13000 YTL.

Proje Dönemi

12 ay (Eylül 2004 - Eylül 2005)

Bugüne kadar ayakta kalabilmiş tarihi yapılarımızın yaşamlarını sürdürebilmesi için restorasyon ilkelerine uygun malzeme seçimi ve doğru müdahale tekniklerine gereksinimi vardır. Coğrafi konumu gereği yerel malzeme açısından ülkemizde yeralan yapılarımızın önemli bir kısmı taş ya da tuğla malzeme kullanılarak yığma yapım tekniği ile inşaa edilmiştir. Bu yapıların çoğunluğunda kemer, tonoz ve kubbe gibi açıklık geçiş elemanlarında tuğla kullanılmıştır. Dönemi, ustası ve yerel hammadde kaynaklarına bağlı olarak bu malzemeleri bir bütün olarak ayakta tutabilmesi açısından yığma yapı harçları son derece önemlidir. Harçla ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarda tarihi harçlarda kullanılan hammadde özellikleri incelenmiş olmakla birlikte, harcı yapı bütününde ele alan çalışmalar ülkemizdeki restorasyon çalışmalarına yardımcı olabilecek ölçekte değildir. Yapılacak araştırmada farklı kompozisyonda harç ve tuğlanın kullanıldığı, birkaç tarihi yapıdan toplanan örneklerin analizleriyle tuğla/harç ilişkisi incelenerek bu yapıların zamana karşı dayanımı (durabilite) konusunda elde deilecek sonuçlara göre onarımlarda kullanılacak tuğla ve harç  özelliklerinin saptanması kadar müdahale teknikleri için de ipuçlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12