ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi için

Fotogrametrik Bir Yöntem Araştırması
 

Proje Numarası

MAG - 104 I 102

Destekleyen Kuruluş

TÜBİTAK
Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Mine TURAN
Araştımacılar İpek AKBAYLAR
Teknik Personel Ayşe Gül AFACAN, Cihat KÜÇÜKBOYACI

Proje Bütçesi

5202 YTl

Proje Dönemi

15.04.2005 - 15.04.2007

 

Bu araştırmanın temel amacı, tarihi anıtların mimari koruma kararlarının alınabilmesi için gerekli analitik veri çeşitlerini ortaya koymak, bu verilerin görselleştirilmesi ve arşivlenmesi için bir yöntem önermektir. Bu amaç doğrultusunda, Çeşme-Ildırı’daki tarihsel bir anıt üzerinde çalışılacaktır. Anıtın zaman ölçütüne bağlı olarak değişimlerinin mekansal ve yapısal yansımalarına ait veriler çözümlenerek sınıflandırılacaktır Gerek dijital çözümleme haritalarının, gerekse üç boyutlu modelin arşivlenebilmesi için bir veritabanı oluşturulacak, bunun internet üzerinden erişim olanakları araştırılacaktır.

 

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12