ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Tarihi Yapılarda Malzeme Bozulmasının Sınıflandırılması ve

Sorunların Saptanmasına Yönelik Bir Yöntem Araştırması

 

Proje Numarası

İÇTAG - 1304

Destekleyen Kuruluş

TÜBİTAK
Proje Yöneticisi Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU

Araştırmacılar

Dr. Mine HAMAMCIOĞLU, Doç.Dr. Hasan BÖKE, Yrd.Doç.Dr. Sedat AKKURT, Ar.Gör. Özlem ÇİZER

Proje Dönemi

20 ay (Eylül 2001 - Nisan 2003)

Tarihi yapıların özgün malzemelerinin olabildiğince korunması ve onların onarımlarında kullanılacak yeni malzemelerin özgün malzeme özellikleri dikkate alınarak belirlenmesi koruma çalışmalarının temel ilkelerindendir. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı, tarihi yapılardaki özgün malzemelerin korunabilmesi için gerekli olan çalışma etaplarını sistematik olarak örneklemektir. Çalışma kapsamında, seçilen tarihi bir yapıda malzeme çeşitlilikleri, bozulma çeşitlilikleri, malzemelerin fiziksel, mineralojik, yapısal ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, meteorolojik verilerle bozulmaların ilişkisi araştırılmış ve koruma müdahaleleri için temel bilgiler oluşturulmuştur.

Yapıdan toplanan özgün malzeme örneklerinin fiziksel özellikleri; içerdikleri çözünen tuz oranları, harç ve sıvalarda ham madde oranları tespit edilmiştir. Örneklerin mineralojik, yapısal ve kimyasal özellikleri, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM Scanning Electron Microscope) ve X ışınları kırınım (X-Ray Diffraction) cihazı kullanılarak belirlenmiştir.

Her tarihi yapı, kendine özgü malzemeler ve sorunlar içermekle beraber özgün malzemelerin korunmasına yönelik çalışmaların belli etapları izlemesi gerekir. Bu araştırma kapsamında ele alınan ve her tarihi yapıda uygulanabilecek çalışma etapları; arazide yapı üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, laboratuvar çalışmaları ve meteorolojik verilerin incelenmesi olarak üç başlık halinde önerilmiştir.

Bu çalışma, tarihi yapılarda özgün malzemelerin korunmasının önemini vurgulaması ve konuyla ilgili çalışma etaplarını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12