ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ

Ege Bölgesi Beylikler Dönemi Tarihi Yapılarındaki Özgün Harçların

Karakterizasyonu ve Restorasyonlarda Kullanılacak Onarım Harçlarının Laboratuvarda Hazırlanması

Destekleyen Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Proje Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Sedat Akkurt

Araştırmacılar

Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Mine HAMAMCIOĞLU, Doç.Dr. Hasan BÖKE

Proje Dönemi

12 ay (Ocak 2002)

Ege Bölgesi Beylikler Dönemi yapılarında bağlayıcı olarak kullanılan harç malzemelerinin kimyasal ve mineralojik yapıları tanımlanmıştır. Buna ilaveten restorasyona uygun özgün harç hazırlanması laboratuvar ortamında yapılmıştır.

Projenin ilk aşamasında örnekler alınmış ve bunlar etiketlendikten sonra XRD, SEM, TGA, Optik mikroskop, AAS, ve ICP ile incelenmiştir. XRD ile mineralojik fazlar belirlenmiş, mikroskop ile fiziksel durumları belirlenmiş, kimyasal analiz ile kompozisyonları dengelemiş, ve buradan elde edilen sonuçlar harç yapımında kullanılan hammaddelerin belirlenmesinde kullanılmıştır.

 Son aşamada ise belirlenen hammaddeler kullanılarak özgün harçlar laboratuvar ortamında üretilmiştir.

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12