ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Batı Anadolu'da Türk Dönemi Tarihi Yapılarda

Kullanılmış Olan Harç ve Sıva Özelliklerinin Araştırılması

 

Proje Numarası

2001 MIM 19

Destekleyen Kuruluş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Proje Yöneticisi Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU

Araştırmacılar

Dr. Mine HAMAMCIOĞLU, Doç.Dr. Hasan BÖKE

Proje Dönemi

24 ay (Eylül 2001 - Nisan 2003)

Mimari restorasyon çalışmalarında, herhangi bir koruma uygulamasından önce tarihi yapıların mevcut durumlarının incelenmesi gereklidir. Bu incelemeler kapsamında, yapının inşasında kullanılan yapı malzemelerinin özellik ve bileşimlerinin bilimsel olarak analiz edilmesi önemli konulardan biridir. Özgün malzemelerle uyumlu yeni malzemelerin belirlenebilmesi için bu araştırmaların önemi büyüktür. Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı, Batı Anadolu’daki tarihi yapılarda kullanılan harç ve sıvaların özelliklerine ilişkin bilimsel ve teknik araştırmaların gerçekleştirilmesi ve onarım malzemeleri için ön bilgilerin oluşturulmasıdır. Çalışmada;

  • örnek toplanan yapılar, arazi çalışmalarıyla belirlenmiş,

  • belirlenen yapılardan örnekler toplanmış,

  • toplanan örnekler, yapıların tarihlerine göre gruplandırılmış,

  • örneklerin fiziksel ve hammadde özelliklerinin belirlenmesi için laboratuvar analizleri gerçekleştirilmiş,

  • analizler sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve restorasyon çalışmaları için veri oluşturulmuştur.

Özgün malzemelerin olabildiğince korunması restorasyon çalışmalarının temel ilkelerindendir Bu nedenle, müdahale kararları için ön veriler sağlayan bu araştırma, bilimsel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan, Batı Anadolu’daki tarihi yapıların özgün malzeme özelliklerine ilişkin yayınlanmış herhangi bir çalışma bulunmaması bu araştırmanın önemini arttırmaktadır.

 

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12