ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Anadolu Selçuklu Dönemi Anıtsal Yapılarının

Mekansal Özelliklerinin Sistematik Bir Araştırması

 

Proje Numarası                     1997/1

Destekleyen Kuruluş             İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Proje Yöneticisi                     Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU

Araştırmacılar                       Dr. Mine HAMAMCIOĞLU

Proje Dönemi                        Ocak 1997 - Kasım 1999

Selçuklu dönemi Türk mimarlığının Anadolu’daki gelişimini göstermesi nedeniyle oldukça önemlidir. Bu döneme ait anıtların çoğu günümüze dek ulaşmadığı için bu anıtların mekansal değerlerini analiz etmek  ve organizasyon ilkelerini değerlendirmek önem taşımaktadır. Bu çalışma, daha önce yapılan çalışmaların avantaj ve dezavantajlarını gözönüne alarak Selçuklu dönemi anıtları için yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Divriği Ulu Cami - Kesit, plan Amasya Gök Medrese Cami - Kesit, plan Beyşehir Eşrefoğlu Cami - Kesit, plan
   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12