ANA SAYFAHAKKIMIZDALABORATUVARKADROÖĞRENCİLERPROJELERDERSLERTEZLERİLETİŞİMBASINDA BİZ

ENGLISH

 

 

 

 
 
 
   
ARAŞTIRMA PROJELERİ
 

Tarihi Yapıların Onarımlarında Kullanılacak Horasan Harç ve Sıvalardaki

Puzolanik Malzemenin Özelliklerinin Araştırılması
 

Proje Numarası

İÇTAG - 1674

Destekleyen Kuruluş

TÜBİTAK
Proje Yöneticisi Doç.Dr. Hasan BÖKE

Araştırmacılar

Doç.Dr. Başak İPEKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Sedat AKKURT, Ar.Gör. Elif UĞURLU

Proje Bütçesi

18.300.000.000 TL.

Proje Dönemi

18 ay (Kasım 2002 - Mayıs 2004)

Horasan harç ve sıvaları taşıdıkları hidrolik özelliklerinden dolayı tarihi anıtların ve yapıların inşasında kullanılmışlardır. Bu malzemeler kireç ve tuğla tozununun karıştırılmasından elde edilir. Eğer kullanılan tuğla tozu pozzolan özelliği taşıyor ise elde edilen harç ve sıva hidrolik özelliğe sahip olur. Tarihi yapı harçları ve sıvaları bozulma sorunlarından dolayı korumaya ve onarıma ihtiyaç duymaktadır. Koruma ve onarım çalışmalarında kullanılacak yeni harç ve sıvalar özgün harç ve sıvalar ile uyumlu çalışan malzemeler olmalıdır.

Onarımlarda kullanılmak üzere hazırlanan horasan harç ve sıvalarında kullanılan günümüz tuğlaları yüksek sıcaklıklarda pişirilmekte, az kil içermekte ve dolayısıyla pozzolan özelliği taşımamaktadır. Bu nedenle bu harçların hazırlanmasında kullanılacak tuğla tozunun seçimi önemlidir.

Bu çalışmada, tarihi hamam yapılarından toplanan ve bozulma problemi olmayan horasan harç ve sıvaları incelenmiştir. Harç ve sıva içindeki tuğla tozu karbonatlaşmış kirecin seyreltik hidroklorik asitte çözünmesi ile elde edilmiştir. Elde edilen bu tozların mineralojik kompozisyonları, pişirilme sıcaklıkları ve pozzolanlık dereceleri belirlenmiştir. Aynı analizler günümüz tuğlalarında da gerçekleştirilmiş ve eski örneklerle karşılaştırılmışktır. XRD, SEM, EDX; tuğlaların mineralojik yapılarının ve morfolojilerinin tespitinde kullanılmıştır. DTA tuğlaların pişirilme sıcaklıklarının tespitinde kullanılmıştır. Pozzolanik özellikleri ise, tuğla ile reaksiyona giren kalsiyum iyonlarının zamana göre azalmasının takibi ve yine bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan sodyum ve potasyum iyonlarının belirlenmesi ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmanın sonunda onarım için hazırlanacak horasan harç ve sıvalarda kullanılacak tuğlalarda aranılan özellikler belirtilmiştir.

   

iyte web sayfası   fakülte web sayfası    uluslararası ilişkiler ofisi
© 2006 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimari Restorasyon Bölümü, Gülbahçe Urla 35430 İzmir-TÜRKİYE
Tel +90 232 750 70 19 Faks +90 232 750 70 12